Ledenvergadering 2014

Minimize

 


Algemene ledenvergadering

28 maart 2014  20.00 uur

 Den Bolder.

Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik

Notulen algemene ledenvergadering 2014

 

Aanwezig waren:Stien van Spijk,Theo Prinse, Henk Smeets,Jan van Berk.

Rico Lammers wegens ziekte afgemeld.

 

 1. Opening voorzitter.
 2.       Theo Prinse heet iedereen welkom, er waren net als voorgaande jaren ruim
 3.        60 %  van de leden zijn aanwezig al of al met partner.
 4.        Goedkeuring vindt plaats door de leden voor het verslag ALV 15 Maart 2013

 

 1. Ingekomen post.
 2.        Er is weinig belangrijke ingekomen post:
 3.        Een petitie van Reddewatersport die vrijwel door iedereen is getekend en

            word opgestuurd. 

 1.        De Gemeente Waalwijk een nieuwsbrief voor het aanmelden voor een jeugd

       lintje, daar was minder reactie op omdat in onze vereniging geen jeugd meer

       is.

 .

 

 1. Jaarverslag secretaris.
 2.         In 2013 is het bestuur, buiten de ALV, 3 maal bij elkaar gekomen.

             Dit jaar voor het eerst met de AC voor de ledenvergadering en hebben  

             diversen zaken besproken

 

 b    Ledenbestand,

              4  leden hebben hun lidmaatschap opgezegd:Hr.A.C.H.Haans, Fam.Koops,

              A.Vissers, Fam Heijmans.

              Er zijn 2 nieuwe toegevoegd Fam.Zwaans en Aat Hommel en 2 nieuwe

              aanmeldingen: Mertens en Martin, dus als alles is afgewerkt is het aantal

              leden

             weer gelijk gebleven met vorig jaar, 35 leden en 1 erelid.

               Ook heb Han Oerlemans weer een nieuwe adverteerder benadert en met

              succes,dus ook een nieuwe adverteerder er bij.

              De naam en adres is: Ocean Jachten Scharlo 10a Waspik.

 

 1. Jaarverslag penningmeester.
 2.     Stien doet weer net als altijd op een zeer begrijpelijke manier haar verslag

             en  vertelt met een blij gezicht dat het afgelopen jaar weer een vooruitgang

             hebben geboekt met een bedrag van €892.81 ondanks de lage kosten van

             de pontonnier.

 

 1. Website.
 2.         Kees van Breugel doet zijn best om zo veel mogelijk informatie en uitleg op

        de nieuwe website te geven en is zeer tevreden over het groeiende aantal 

        bezoekers.

.

 1. Pontonnier
 2.      Theo Prinse laat weten dat hij het verzorgen van de pontonnier heeft over

           genomen van A.Vissers en zal ook zijn best doen om het zo goedkoop

           mogelijk te doen hij heeft al een goedkope drukker gevonden en zal zelf het

           in elkaar zetten, nieten en verzenden verzorgen..

           Ook had Theo weer de vraag voor meer artikelen aan te leveren om te

           plaatsen.

           

.  

 8   Verloop met watersportverbond.

             

            De heer Lispet zag het in deze situatie niet zo positief in voor de

            motorbootvaarders  maar door de inzet van nieuwe bestuursleden en

            ondernemende acties was er misschien een lichtpuntje.

            Na een voortreffelijke uitleg over de KNWV van Lispet kreeg hij een

            applaus als dank.(en terecht)

                                                 

9    Kascontrole commissie.

a           Iet van Breugel en Albert Vermeulen  geven aan dat de boekhouding door

             Stien weer prima en heel netjes was bijgehouden en de leden verlenen dan

             ook bij deze decharge.

b           Verkiezing kascontrole commissie:

           aftredend is Iet van Breugel en Theo.Ligtvoet neemt haar plaats in.

           De kascontrole commissie is dan ook voor 2014/2015 Albert Vermeulen en

           Theo Ligtvoet.

10  Verkiezing bestuur:

a            Aftredend waren Stien van Spijk en Theo Prinse.         

             Voor Stien van Spijk en Theo Prinse waren er geen leden die de taken wilde

             overnemen en zijn ze maar weer in hun positie gebleven.

   

11 Verslag activiteiten commissie

  a        Jan Schellekens doet zijn verslag van 2013.

            Het afgelopen seizoen  was weer  net zo voortreffelijk verlopen als de

            voorgaande jaren en hoopte dat het komend seizoen weer het zelfde wordt.

            Er was niemand die commentaar had en daaruit is dan ook te vernemen dat

            Iedereen tevreden is geweest en was een applaus voor de 

            activiteiten commissie op zijn plaats.

             Jan had wel de vraag voor meer suggesties van leden voor activiteiten en

            tochten zoals wat te doen en waarheen

 

b          Het programma voor 2014

            We beginnen met de openingstocht op 29-30-31 Mei en1 Juni gaan we naar

              t’Lamsgat in Hoeve

             Op 5-6 Juli de barbecue en kofferbak verkoop in onze thuishaven.

             De sluitingstocht is op 12-13-14 september.

             En de avond om het afgelopen seizoen nog even met elkaar te bepraten

             Is zoals gewoonlijk bij de chinees in Waalwijk op 14 november.

             Ook weer in 2013 heeft de activiteiten commissie zich weer ingezet om voor

           de vereniging leuke evenementen te organiseren en willen we ze bedanken

           voor alles wat is gedaan.

           Voor een uitgebreid overzicht en hoe men zich aan moet melden,kunnen

            we terecht op de website.

 

12  Verkiezing activiteiten commissie

   Door de spontane samenwerking blijf de commissie als een blok bij elkaar

   en is er ook dit jaar er geen nieuw lid nodig.

 

13   Rondvraag.

             

 

Na de rondvraag dankt Theo ieder voor hun aanwezigheid en na een rustige en niet al te lange vergadering die om 21.30 afgesloten werd gingen we verder met de bingo.

De aanwezigen doen weer hun best om een prijsje te bemachtigen.

En zo werd ook deze avond weer een leuke avond.

 

Vriendelijke watergroeten

Jan van Berk

Secretaris

 

 

Login