LEDENVERGADERING 2013

Minimize

 


Algemene ledenvergadering

15 maart 2013  20.00 uur

 Den Bolder.

Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik

 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering 2013

 

1.    opening voorzitter.

a.             Theo Prinse heet iedereen welkom, ruim 60 % van de leden zijn aanwezig

           al dan niet met partner.

b.             Ari Visser (onze verzorger van de Pontonnier) heeft afgemeld bij Theo

            Prinsen.

c.              Goedkeuring vindt plaats door de leden voor het verslag ALV 23 maart 2012

 

2.    ingekomen post.

a.              Er is weinig belangrijke ingekomen post, alleen krijgen we iedere 3 maanden

            één boekje (kano varen) van KNWV dat is bestemt  voor op de leestafel,

            aangezien er geen kano vaarders zijn en geen leestafel aanwezig is kan ik

            het er niet opleggen om te lezen.. 

b.             Ook zijn er door de Gemeente Waalwijk nieuwe haven reglementen

      opgestuurd, maar omdat wij geen haven beheren zijn de reglementen aan de

      havenmeester doorgegeven..

 

3.    jaarverslag secretaris.

a.               In 2012 is het bestuur, buiten de ALV, 3 maal bij elkaar gekomen.

             en hebben diversen zaken besproken(soms makkelijk soms niet makkelijk)

 

 b    Ledenbestand,

              2  leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: fam.v.Eiken en fam. Bol

              1 nieuw lid is er toegevoegd en we heten hen dan ook van harte welkom, dit

              is fam.Routers uit Bocholt-Barlo.

             Op dit moment, zijn we weer met 35 leden  en 1 erelid, Kees van Breugel.

 

4.    Jaarverslag penningmeester.

a.           Stien doet weer net als altijd op een zeer begrijpelijke manier haar verslag

             en  vertelt met een blij gezicht dat het afgelopen jaar weer een vooruitgang

             is geboekt met een bedrag van €663.31.ondanks de crisis.

b.             Ieder die het verslag wil in zien, kan dit opgeven bij de penningmeester, en

             ze zal een exemplaar  toe sturen of overhandigen

 

5.    Clubvlaggen.

         Stien heeft ook even de nieuwe clubvlag uitgedeeld aan de mensen die er

         nog geen hadden..

6.    Website.

a.                 Kees van Breugel doet zijn best om zo veel mogelijk informatie en uitleg

          over de nieuwe website te geven.

b              Ook is er gevraagd zoveel mogelijk oude foto’s op de nieuwe  website

               terug te zetten met de naam van de fotograaf, en dat zal Kees zoveel

               mogelijk proberen!

                 Ook vertelde Kees dat er nu een forum op de site is in plaats van het

                 gastenboek en men kan daar ervaringen en technische gegevens en

                 vragen stellen aan andere leden.

                 Voor uitleg van de site heeft Kees zijn laptop meegebracht waarop hij

                 kan laten zien hoe de site werkt.  

.

7.    Pontonnier

a.                 Ari Vissers is jammer genoeg ook afwezig. Theo legt uit namens Ari dat

          hij er alles aan doet om de Pontonnier met zo weinig mogelijke kosten in

         elkaar  te zetten, de grootste kosten zijn de porto kosten die aan het boekje

         zijn  verbonden en dat is ook in het verslag van Stien ten gehore gebracht .

               Ook had Ari weer de vraag voor meer artikelen aan te leveren om te

               plaatsen

b               De vraag waarom het artikel (Even voorstellen) niet meer in het  boekje stond  was groot!.

     De reden was,dat laatste schrijver zijn verhaal nog niet had ingeleverd en

     er dus geen verhaal meer binnen komt en dat Arie het te druk heeft om

     daar ook nog eens achter aan te gaan.

     De heer Lispet had daar een mooie oplossing voor en zei dat de laatste

     schrijver de volgende schrijver in de gaten moet houden dat hij optijd

     zijn verhaal inlevert.

.  

 8   Verloop met watersportverbond.

               De heer Lispet zal de komende vergaderingen van de Watersportverbond

              weer bijwonen uit naam van onze vereniging  spreken en aan Rico verslag

              uitbrengen.

                                                   

9    Kascontrole commissie.

a           Vera Mosterd en Iet van Breugel geven aan dat de boekhouding door

              Stien weer prima en heel netjes was bijgehouden en de leden verlenen dan

              ook bij deze decharge.

b           Verkiezing kascontrole commissie

            aftredend is Vera Mosterd en Albert Vermeulen neemt haar plaats in.

            De kascontrole commissie is dan ook voor 2013/2014 Iet van Breugel

    en A.Vermeulen.

10  Verkiezing bestuur:

a            Voor J.v.Berk en Rico Lammers waren er geen leden die de taken wilde

              overnemen en zijn ze maar weer in hun positie gebleven.

   

11 Verslag activiteiten commissie

  a        Jan Schellekens doet zijn verslag van 2012.

            Het afgelopen seizoen  was weer  net zo voortreffelijk verlopen als de

            voorgaande jaren en hoopt dat het komend seizoen weer het zelfde wordt.

            Er was niemand die commentaar had en daaruit is dan ook te vernemen dat

            Iedereen tevreden is geweest en dus was een applaus voor de 

            activiteiten commissie op zijn plaats.

 

b          Het programma voor 2013

            We beginnen met de openingstocht. Op 9-10-11-12 mei gaan we naar

            Maasbommel

             Op 15-16 juni de barbecue en kofferbak verkoop in onze thuis haven.

             De sluitingstocht is op 13-14-15 september.

             En de avond om het afgelopen seizoen nog even met elkaar te bepraten

             Is zoals gewoonlijk bij de chinees in Waalwijk op 15 november.

             Al met al heeft de activiteiten commissie zich weer ingezet om voor de  

            vereniging leuke evenementen te organiseren en willen we ze bedanken voor

            alles wat ze hebben gedaan.

             Voor een uitgebreid overzicht en hoe men zich aan moet melden,kunnen

            we terecht op de website.

 

12    Verkiezing activiteiten commissie

   Door de spontane samenwerking blijf de commissie als een blok bij elkaar

   en is ook dit jaar er geen nieuw lid nodig.

 13  Rondvraag.

             Er waren geen vragen voor de rondvraag, maar nog wel even met Lispet

            Gesproken over een bezoek van de rayon vertegenwoordiger van KNWV.

             Jan zal proberen om contact te maken en vragen hoe het gaat en met

             hoeveel personen we moeten zijn en wat precies de opzet van zijn bezoek is.

 

Vervolgens dankt Theo ieder voor hun aanwezigheid en gaan we verder met de bingo.

De aanwezigen doen weer hun best om een prijsje te bemachtigen.

 

Vriendelijke watergroeten

Jan van Berk

Secretaris

 

Login