Watersportvereniging ‘T OUDE MAASJE

Jaarvergadering 2018


9 maart in de Bolder om 20.00 u.


Verreweg het grootste gedeelte van onze leden ligt
 
met hun boot in de haven van

Watersportcentrum ‘T OUDE MAASJE te Waspik.

Op deze site vindt u alle gegevens over onze vereniging,

maar ook foto's en verslagen van onze activiteiten.

Ook berichten en nieuwsbrieven van de K.N.W.V.
 
waar we bij aangesloten zijn, zult u hier aantreffen.

Dan zijn er onze adverteerders,

en alles wat interessant is voor onze leden.

 

Voor vragen ontrent de haven moet u toch echt bij 

jachthavenoudemaasje@hetnet.nl zijn.

 

Login