Watersportvereniging ‘T OUDE MAASJE


Verreweg het grootste gedeelte van onze leden ligt
 
met hun boot in de haven van

Watersportcentrum ‘T OUDE MAASJE te Waspik.

Op deze site vindt u alle gegevens over onze vereniging,

maar ook foto's en verslagen van onze activiteiten.

Ook berichten en nieuwsbrieven van de K.N.W.V.
 
waar we bij aangesloten zijn, zult u hier aantreffen.

Dan zijn er onze adverteerders,

en alles wat interessant is voor onze leden.

 

Voor vragen ontrent de haven moet u toch echt bij 

jachthavenoudemaasje@hetnet.nl zijn.

 

Login